מרפסות שמש

תכנון ושינוי תב"ע

.פעולה של שינוי תב"ע היא שינוי הפוטנציאל הגלום בקרקע או במבנה בהתאם לדרישות המזמין ולפי רשויות התכנון
.לרוב שינוי תב"ע יהיה מקומי ויעסוק בשינוי תב"ע קיימת, שינוי בקרקע קיימת או במבנים קיימים
.שינוי תב"ע קיימת הינה הגדרה מחדש של הוראות התכנון החלות בחלקה המיועדת, שינוי תב"ע נעשה בהתאם לתקנות התכנון והבניה ובהתאם לאישור הרשויות
.שינוי תב"ע מאפשרת שינוי זכויות בניה, שינוי כמות דירות, שינוי בקוי בנין, שינוי בשטחים המאושרים לבניה, שינוי בגובה הבניין וכדומה
.כל תב"ע נדונה בועדה המיועדת והמתאימה לתוכן המבוקש, לרוב זאת תהיה תב"ע בסמכות ועדה מקומית או תב"ע בסמכות ועדה מחוזית
.שינוי תב"ע לשינוי זכויות בניה מכיל בתוכו מספר פעולות אפשריות
.שינוי תבע יכולה לשמש להסדרת חריגות בניה ושינוי תב"ע קיימת עבור התאמה למקרה הקיים, במקרים מסויימים ניתן לשנות גם שטחי בניה
.שינוי תב"ע לבניה רוויה יכולה לשנות באופן ניכר את שטחי הבניה המאושרים ושינוי כמות דירות או יחידות מגורים במגרש או המתחם המיועד
.ניתן בשינוי תב"ע לשנות שימושים במקרקעין, ולפי צורך שינוי יעוד קרקע בהתאם לדרישות מתכנית התב"ע
.שינוי תב"ע נותן כלי תכנוני רוחבי עבור שינוי הוראות הבינוי בתב"ע בעבודה משותפת עם גורמי התכנון המאשרים