מרפסות שמש

סקר תכנון אדריכלי

.במקרים בהם יש ספק האם לנכס הרצוי יש היתר כחוק
.במקרים בהם יש חריגות בניה והרחבות שלא כחוק
.משרדנו מבצע סקר תכנון אדריכלי וכתיבת חוות דעת אדריכלית מקצועית
.סקר תכנוני מסייע להבין טוב יותר את מצב הנכס ואיכותו
.מתן יעוץ למתן התנגדות לפי תקנה 2ב' או פרסום לפי תקנה 149
.יעוץ עבור הגשת ערר לועדה מחוזית עבור פסילת בקשה על ידי ועדה לתכנון
.מתן יעוץ מקצועי עבור משא ומתן מול יזמים בפרויקט התחדשות עירונית ופינוי בינוי
.יעוץ עבור הגשת ערר לועדה מחוזית עבור עכב פסילת התנגדות על בקשה להיתר
.הכנת מסמך אדריכלי תכנוני מקצועי עבור הרשויות הרלונטיות
.בפרוקיטים חדשים מורכבים (קטנים כגדולים) לרוב אנחנו מציעים להתחיל עם סקר התכנות
.סקר ההתכנון הינו חלק מההצה אותה אנחנו נותנים ולרוב זה יהיה האישור האם הפרויקט יוצא לדרך
.סקר התכנות האדריכלי הינו אמצעי לקבלת מידע תכנוני מקצועי מפורט יותר לקראת הפרויט המתוכנן