תכנון מבני משרדים

פרויקטים

תכנון אדריכלי והיתרי בניה עבור בניה פרטית בגן-יבנה
.רישוי והיתר בניה מול הועדה לתכנון זמורה עבור בניה פרטית של מתחם מגורים פרטי עם בריכה
.התכנון האדריכלי נעשה בהתאמה אישית לצרכי הלקוח עם מתן דגש לצרכיו אל דרישות הועדה לתכנון
.פרויקט זה כולל בריכה פרטית משותפת לשני בתים במתחם
.ככלל ניתן לתכנן בריכה פרטית כחלק מבניה חדשה או כתוספת לבית או מבנה קיים
.תכנון הבריכה נעשה בהתאם לדרישות הועדה ותקנות התכנון