.תקנות התכנון מאפשרות הוספת מעלית כמעטת בכל בניין קיים, ועדות התכנון המקומיות גיבשו תוכניות מקומיות כך התוספת מעלית בבניין קיים תתאפשר *
.תכנון הוספת מעלית לבניין קים נבחן לפי מקום הוספת המעלית בתוך הבניין או מחוץ לבניין, נבדק פתרון של אמציעי מילוט ואילוצי תכנון במגרש *
.ישנן דרכים רבות להוספת מעלית בבניין קיים, כל בניין נבדק באופן פרטני למתן פתרון התכנון הטוב ביותר *
.כל תכנון תוספת מעלית נעשה על ידי אדריכל ומהנדס קונסט' לקבלת היתר כחוק והתאמה לדרישות הועדה המקומית לתכנון *
.פיר המעלית יכול להיות מבוצע מפלדה או מיציקת בטון, בהתאם ספר המעלות מתאים את מפרט המעלית לפי דרישות הצרכן *
.הסכמה להוספת מעלית משתנה מועדת תכנון לאחרת וזו נבחנת לפי מקרה *