.תקנות לבניית ממ"ד לדירה קיימת או תוספת ממ"ד בבניין קיים, מאפשרות הוספת 9 מ"ר ממ"ד לדירה שטח פנים, 12 מ"ר בבשטח חוץ *
.תכנון ממ"ד נעשה במגבלות תכנון נדיבות יחיסת לרבות חריגה מקו בניין מותר, תלוי בנסיבות התכנון והמורכבות הכרוכה בכך *
.הוספת ממ"ד נדרשת אישור פיקוד העורף ובהתאם לכך מבוצעת הבניה בפועל. בנית ממ"ד בטון הינה עבודה רטובה ודורשת התאגנות מתאימה במקום *
.כל תכנון תוספת ממ"ד נעשה על ידי אדריכל ומהנדס קונסט' לקבלת היתר כחוק והתאמה לדרישות פיקוד העורף *
.ממ"ד מבוצע על מערכת יסודות וכלונסאות המיועדים לכך ולכן יש לבדוק תחום קרקע עליו ניתן לבצע את הבסיס לממ"ד *
.הסכמה להוספת ממ"ד משתנה מועדת תכנון לאחרת. לפי מקרה בוחנים האם מספיקה הסכמה של טור דירות או בעל דירה תלוי בתוספת הנדרשת *