.תקנות המרפסות - גזוזטראות מדברות על עד 14 מ"ר שטח מרפסת לדירה ובממוצע של 12 מ"ר *
.כלומר ניתן לבצע מרפסת לכל דירה בשטח של 12 מ"ר או מרפסת של 14 מ"ר לחלק מהדירות עם הפחתת שטח לדירות אחרות *
.בפועל כדי לשמור על שווין, נותנים לכל דירה 12 מ"ר כל החלוקה היא שווה. גם אם מדובר על דייר סרבן שומרים לו על הזכות למרפסת *
.לתכנון מרפסות נדרש אגף דירות שלם המעוניין במרפסת או חלק ממנו, המטרה היא לקבל טור מרפסות אנכי במראה אחיד *
.במקרה ובטור מרפסות יש דייר סרבן יש צורך לבצע מעטפת בלבד במינ' עלות לקבלת מראה אחדי בוטר המרפסות *
.הסכמה לביצוע המרפסות משתנה מועדת תכנון לאחרת. בהתאם למקרה נדרשת הסכמה של 75% מבעלי הדירות או לעיתים הסכמה של טור דירות *