.מרפסת שמש בטון מבוצעת מבניה מבטון כאשר ניתן לבצע ביסוס וקלונסאות בטון, עליהם מבצעים עמודים יצוקים בטון והם הבסיס למרפסת *
.מרפסת שמש מבטון מונחת בעיקרה על העמודים החדשים שנוצקים ובנוסף עם חיבור פיזי לגוף הבניין *
.ביצוע מרפסת שמש מבטון הינה עבודה בשיטה רטובה ולכן משך העבודה ארוך יותר מאשר מרפסות מפלדה *
.בהתאם לסוג הבניין והגובה שלו נערכים מבעוד מועד לשלב הביצוע עבור חפירת יסודות, מיקום עמודים וביצוע העבודה ביעילות ומהירות *
.המרפסת שמתקבלת בסוף הינה מרפסת רגילה שהיא חלקבלתי נפרד מהבית *
.בתכנון כל מרפסת מעורב אדריכל ומהנדס קונסט', כל אחד אחראי בתחומו כך שהמרפסת שתתקבל הינה מתוכננת כנדרש *