.מרפסת מפלדה מבוצעת כאשר לא ניתן לבצע עמודים תומכים בקומת הקרקע ובהתאם לא ניתן לצב מרפסות יצוקות בטון *
.לרוב כאשר מבוצעת מרפסת פלדה היא תהיה תלויה על חזית הבניין תוך שמוש חלקי במערכת השלד הקונסט' הקיים של הבניין *
.לביצוע מרפסות פלדה יש יתרון של פשטות ביצוע לרוב פשוט יותר מאשר מרפסות בטון *
.את המרפסות מייצרים במפעל ומביאים אותן כיחידות מוכנות לאתר, באתר מרכיבית אותן באמצעות מנוף והרכבה *
.המרפסת שמתקבלת בסוף הינה מרפסת רגילה ללא תחושת הבדל באם זה היה מבוצע מכל חומר אחר *
.בתכנון כל מרפסת מעורב אדריכל ומהנדס קונסט', כל אחד אחראי בתחומו כל שהמרפסת שתתקבל תהיה תקנית כנדרש *