.חריגות בניה זה בניה שנבנתה בבניין או בבית ללא היתר כחוק - חדר נוסף, פיצול דירה, כל תוספת בניה שלא בהיתר *
.לעיתים רבות נוטים לטעות שאם חריגת הבניה ישנה ומשלמים עליה ארונה אז היא כשרה ודינה כאילו יש לה היתר כחוק *
.בניה שלא בהיתר לא משנה כמה זמן היא קיימת - היא בניה לא חוקית ואין עליה חוק התישנות *
.נכס עם חריגת בניה באם יבקש היתר בניה, דבר ראשון הוא ידרש להסדיר או להרוס את חריגת הבניה הקיימת בטרם יטופל *
.ועדות התכנון אינן רוצות להקשות עבור הסדרת חריגות בניה, הן מוגבלות לפעול בהתאם לחוק ולתב"ע שחלה במקום לתוספת בניה *
.הסדרת חריגת בניה נעשת על ידי אדריכל, ובבחינה של הבקשה מול הועדה המקומית באיזה דרך ניתן להסדיר את הבניה הלא חוקית *
.בחלק מהמקרים ניתן להגיש בקשה להיתר על ידי תב"ע קיימת. לעיתים נדרש להגיש קודם שינוי תב"ע יעודית בנדון ואז היתר בניה *
.כל מקרה נבחן לגופו ובהתאם נבחר הפתרון המתאים עבור לטיפול מול הועדה המקומית לתכנון ובניה עבור טיפול בחריגות הבניה בנכס *
.מחיר הסדרת חריגות בניה אינו קבוע ומתשנה בהתאם לדרישות הועדה, לעיתים הדבר מסתיים בהליך רישוי בלבד ומקרים אחרים בבניה *