.תקנות המרפסות [גזוזטראות] מדברות על עד 14 מ"ר שטח מרפסת לדירה ובממוצע של 12 מ"ר *
.בפועל בשלב התכנון שומרים על תכנון של 12 מ"ר מרפסת לדירה כל כך דירה שומרת על הזכות של למרפסת *
.התחלת התהליך היא באמצעות אדריכל רשוי לבחינה ובדיקת התכנון תכנון של מרפסות לבניין *
.האדריכל המתכנן מטפל בהיתר למרפסות השמש, מכין תוכניות עבוד למרפסות שמש, מלווה את הבניה של מרפסות השמש *
.את תהליך תכנון המרפסות שמש מלווה מהנדס קונסטרוקטור בעל רשיון מהנדס מתאים כך שכל הבניה תהיה לפי התקנים *
.בהליך התכנון נבחן איזה חומר ממתאים ונדרש למרפסת שמש - בניה עם רצפות בטון ועמודים או תליה באמצעות שלד פלדה *
.המלצתנו היא ליצור קשר לבחינת התכנות למרפסות שמש לבניין קיים לליווי מתכנון ועד ביצוע *