תכנון מבני משרדים

חוות דעת וסקר תכנון אדריכלי

.במקרים בהם יש ספק האם לנכס הרצוי יש היתר כחוק
.במקרים בהם יש חריגות בניה והרחבות שלא כחוק
.משרדנו מבצע סקר תכנון אדריכלי וכתיבת חוות דעת אדריכלית מקצועית
.סקר תכנוני מסייע להבין טוב יותר את מצב הנכס ואיכותו
.מתן יעוץ למתן התנגדות לפי תקנה 2ב' או פרסום לפי תקנה 149
.יעוץ עבור הגשת ערר לועדה מחוזית עבור פסילת בקשה על ידי ועדה לתכנון
.מתן יעוץ מקצועי עבור משא ומתן מול יזמים בפרויקט התחדשות עירונית ופינוי בינוי
.יעוץ עבור הגשת ערר לועדה מחוזית עבור עכב פסילת התנגדות על בקשה להיתר
.הכנת מסמך אדריכלי תכנוני מקצועי עבור הרשויות הרלונטיות
.מתמחים בתכנון והוצאת היתרים למערכות חשמל סולארי פוטו-וולטאי עבור אנרגיה ירוקה
.המשרד תכנן וקיבל עשרות היתרים שבוצעו ברחבי הארץ עבור מערכות אנרגיה סולארית
.אנחנו נותנים ליווי מגיבוש הקונספט התכנוני של המערכת על המבנה ועד קבלת ההיתר