תכנון מבני משרדים

יעוץ אדריכלי

.במקרים בהם יש ספק האם לנכס הרצוי יש היתר כחוק
.במקרים בהם יש חריגות בניה והרחבות שלא כחוק
.משרדנו מבצע סקר התכנון ודוחות מקצועיים בעניין
.סקר תכנוני זה מסייע לקונה להבין טוב יותר את מצב הנכס ואיכותו
.מתן יעוץ למתן התנגדות לפי תקנה 2ב' או פרסום לפי תקנה 149
.יעוץ עבור הגשת ערר לועדה מחוזית עבור פסילת בקשה על ידי ועדה לתכנון
.מתן יעוץ מקצועי עבור משא ומתן מול יזמים בפרויקט תמ"א 38 או פינוי בינוי
.יעוץ עבורהגשת ערר לועדה מחוזית עבור עכב פסילת התנגדות על בקשה להיתר
.בהתאם לדרישה נמסר מסמך תכנוני מקצועי עבור הרשויות הרלונטיות
.המשרד מתמחה בתכנון והוצאת היתרים למערכות חשמל סולארי פוטו-וולטאי עבור אנרגיה ירוקה
.המשרד תכנן וקיבל עשרות היתרים שבוצעו ברחבי הארץ עבור מערכות אנרגיה סולארית
.אנחנו נותנים ליווי מגיבוש הקונספט התכנוני של המערכת על המבנה ועד קבלת ההיתר