תכנון מבני משרדים
.כאשר בית משותף מעוניין לבצע חיזוק במסגרת תמ"א 38
.נציגות הבניין פונה מיוזמתה ליזמים או קבלנים אשר יקבלו את הזכויות
.בבניין למימוש החיזוק ונתינת תמורה הוגנת לבעלי הדירות
.בעל נסיון תכנוני רב מאד בכל סוגי המבנים הקיימים
.לרוב בעלי הדירות נטולי ידע מקצועי בכל האמור בתכנון ובניה
.בחלק מהמקרים ליזם או לקבלן קל "למכור חלומות" לבעלי הדירות כדי לקבל את הפרויקט
.עכב חוסר הבנה מקצועית אדריכלית בתכנון המוצע בלעי הדירות לא מודעים לכך שבחלק מהמקרים
.התכנון המוצע לא אפשרי כלל, ולכן נשארים ללא תוספות וההחרבות שהובטחו
.אנחנו מציעים דרך פעולה הפוכה וטובה יותר לבעלי הדירות
.כמשרד אדריכלות מנוסה אנחנו יודעים לבצע עבור הבית המשותף את כל התכנון הנדרש מראש
.אנחנו מכינים מפרט טכני מפורט עבור ההרחבות והתוספות הנדרשות למימוש התמ"א 38
.המסמכים שיוכנו על ידנו ישמשו את הבית המשותף כדי לצאת למכרז יזמים מטעמם לבחירת ההצעה הטובה ביותר
.הלקוח שלנו הוא בעלי הדירות הבית המשותף בלבד -
.אנחנו מבצעים תכנון אמיתי שמשקף את המציאות על כל האילוצים הקיימים -
.דרישות בעלי הדירות בבית המשותף קודמות לכל באופי התכנון -
.התכנון האדריכלי שלנו מתייחס לבית המשותף כך שטובת בעלי הדירות וטובת דירות היזם יהיו זהות -
.האדריכלות של קומת הקרקע תהיה כך שתשמור על החניות הקיימות של בעלי הדירות -
.בסוף התכנון יבוצע מפרט טכני מסודר עבור כלל התוספות האפשרויות באדריכלות של הבית -
.ליווי בעלי הבית עבור יציאה למכרז יזמים וקבלנים כדי לבחור את ההצעה טובה ביותר -
.ליווי אדריכלי לפי דרישה בזמן הביצוע אחרי חתימת הסכם התקשרות עם היזם -