תכנון מבני משרדים
ניתן לבצע הרחבות למבנים או בתים קיימים אך חובה לבדוק קודם כל מה זכויות הבניה בנכס אומרות. בהתאם לכך ניתן לדעת האם יש
.הצדקה חוקית של חדר נוסף או של מרפסת או של תוספת ממ"ד. לא ניתן לבצע הרחבה ללא זכויות רלונטיות בתב"ע המקומית

משרדנו מתמחה בביצוע תוספות והרחבות לבתים ומבנים קיימים, החל מתוספת מרפסות, חדרי מגורים, תוספת ממ"דים
.והוספת מעליות לבתים משותפים