תכנון מבני משרדים
עבר קידום מהלך של היתר בניה נדרשים שלושה בעלי מקצוע עיקריים. קודם כל יש לקחת אדריכל אשר יבצע הכוונה אל שאר אנשי המקצוע. יש לקבל שירותי מדידה עבור תוכנית שטח עדכנית כחוק. עם מהלך גיבוש התכנון יש לשכור גם את שירותים הנדסיים של מהנדס
.קונסטרוקטור עבור חתימה על ההגשה וביצוע התיחסות ראשונית לתכנון השלד של המבנה

משרדנו עובד עם מהנדסים ומודדים עם ניסיון רב בתחומם. הן בעשייתם הפרטית והן בשילוב פעולה בפרויקטים שנעשים ביחד
.מבחינת אדריכלות, הנדסה, קונסט' ומודדים