תכנון מבני משרדים
.לפני הפניה לאדריכל מומלץ להכין ולגבש מה בעצם אני רוצה לקבל אם זה בבניה פרטית או במבנה מכל סוג שהוא
כך הרבה יותר נח וקל לגבש תכנון הולם ומתאים לדרישות הלקוח. גם תמונות של מה הלקוח רוצה לקבל
.יכולות לעזור להשיג תכנון אשר יענה על דירותיו ככל האפשר