תכנון מבני משרדים
יש לוודא שלאדריכל יש רישיון מתאים מטעם המדינה לטפל בבקשות להיתר מול רשויות התכנון. חשוב לבדוק הכרות וניסיון כללי של האדריכל עם רשויות התכנון בארץ. מומלץ להכיר את דרך החשיבה והאופי התכנוני של האדריכל הרצוי. אופי וחיבור אישי בין הלקוח
.לאדריכל מאד מומלץ. אמון ושרות טוב מהאדריכל לאורך התקופה חשוב מאד ומהווה גורם מפתח עבור תקופה ארוכה ונעימה