תכנון מבני משרדים
,השבחת נדל"ן או מקרקעין לרוב מבצעים על ידי תוספת שטחים לבינוי ותוספת זוכוית בניה על המותר לפי התב"ע
.בדר"כ התוספת היא בשטחים עיקריים, תוספת בכמות יחידות דיור מותרות לבניה, תוספת קומות ושינוי גובה המבנה המותר
.בהתאמה במגרשים המיועדים למסחר או משרדים תוספת שטח היא בפתרון המידי להשבחת המקרקעין המיועד לבניה או למבנה קיים
.שינוי תב"ע עבור תוספת זכויות בניה ניתן לבצע על ידי פניה לועדה מקומית לתכנון או לועדה מחוזית בהתאם לסמכויותיהן ומהות הבקשה
.לועדת תכנון ובניה מקומית או ועדת תכנון מקומית עצמאית ישנן סמכויות תכנון משופרות בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון
.מומלץ לבחון כדאיות ומשך זמן מימוש לאישור ברגע שמחליטים להגיש תבע לתוספת שטחים אל מול הועדה לתכנון הנדרשת
.לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם משרדנו