תכנון מבני משרדים
,תיקון 101 לחוק התכנון והבניה ביצע חלוקה מחדש של סמכויות תכנון בין הועדות המחוזיות לועדות המקומיות
.בנוסף הוגדרו גם 2 סוגים נוספים של ועדות תכנון - ועדת מקומית עצמאית | ועדת מקומית עצמאית מיוחדת
.התיקון שמתייחס לועדת תכנון מקומית עצמאית הינו תוספת לסמכויות של ועדת תכנון מקומית
.עיקרן של הסמכויות החדשות לועדה מקומית עצמאית מתבטא באפשרות להוסיף שטח לבניה למגורים ללא הגעה לועדה מחוזית
.תוספת שטח לבניה עבור תעסוקה ומלונאות, תוספת שטחי שרות, הגדלת שטחים למבני ציבור, הגדלת שטח לחניונים ובניה תת קרקעית
.שיוני שימוש מתעסוקה למלונאות למסחר, שיוני שטחי ם במגרש לתעסוקה, ותוספת שטחים והסבה למבני ציבור
.כוחה הנוסף של "ועדה מקומית עצמאית מיוחדת" הינו ביכולת להגדיר גם מתחמי פינוי-בינוי באופן עצמאי בתחום התכנון שלה
.לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם משרדנו