תכנון מבני משרדים
כיום קיים תקן 5281 של מכון התקנים שמגדיר לפי סעיפים מה זה בניה ירוקה ובהתאם לעמידה בתנאים שלהם
הבניין מדורג בהתאם. אחד הדרכים לעמוד בניה ירוקה היא על ידי בדיקה של כמות האנרגיה שאותו הבית או הדירה
צריכה כדי לקרר את עצמה בקיץ או כדי לחמם את עצמה בחורף. כל שיש יותר שימוש באנרגיה לפעולות האלו ניתן להסיק
כי הבידוד לא מספיק טוב והתנאים בעמידה של בניה ירוקה לא מספיק טובים. תכנון אדריכלי טוב לבית או בניין אמור לדעת לתת מענה
.לרוב הסעיפים הנדרשים בבניה ירוקה ולו רק על ידי ביצוע אדריכלות איכותית וטובה ללא תלות ישירה בתקנים וחוברות