תכנון מבני משרדים
.לא תמיד חייב להיות קיר הדף או קיר מגן על דלת הממ"ד
.הדבר תלוי בתוכנית האדריכלית שמבוצעת עבור הבית או הבניין והסידור הפנימי
ישנם מקרים שבמרחקים ובגנות מסויימים דלת הממ"ד לא חייבת להיות בתוך מבוך
.אלא חלק נח ונגיש כחלק מהמסדרון או מבואת החדרים בבית או בדירה