תכנון מבני משרדים
.הוספת מרפסת דורשת היתר בניה מסודר על ידי אדריכל
.לרוב ניתן לאשר בממוצע עד 12 מ"ר מרפסת לדירה. רוב ועדות התכנון יכולות לאשר תוספת כזאת בהתאם לתוכנית שתוגש להן
אחד התנאים החשובים לאשר זאת הינו בניה של אגף שלם. בנית אגף שלם שומרת על מראה חזית אחיד ומסודר של המבנה
.ולרוב בניה בצורה כזאת תהיה תנאי לאישור המרפסת