תכנון מבני משרדים
אחת הטעויות הנפוצות ביותר בעיקר בבתים בהם יש חריגות בניה היא המחשבה שאם העיריה דורשת ממני ארנונה
.על חריגות הבניה או אם שלמתי היטל השבחה על הנכס הדבר שווה ערך להיתר בניה ובעצם אני פטור ממנו
.בפועל הדברים הם בדיוק ההיפך. תשלום היטל השבחה אינו נותן את הזכות לממש את הבניה בפועל ללא היתר בניה כחוק
מחלקת גביה וארנונה ברוב הרשויות העירוניות לא ממש קשורות למנהל הנדסה ולפיקוח על הבניה ומצידם זה לגיטימי
.לדרוש ארנונה גם על מה שלא בהיתר כל עוד הוא בנוי. עדין אין זה מונע מצב של קבלת צו הריסה בכל רגע נתון
.אין תחליף לביצוע בניה כחוק באמצעות היתר בניה