תכנון מבני משרדים
.תשלום אגרות בניה והיטל השבחה הוא לרוב השלב הסופי טרום קבלת היתר הבניה
.מרגע שמהנדס הרישוי אישר את התכוניות הסופיות שנמסרו עבור היתר הבניה, דבר ראשון התוכניות עוברות לידי מחלקת השבחה ואגרות
ראשית התיק נבדק האם חלה במקום דרישה לתשלום עבור היטל השבחה עבור מימוש וביצוע בניה שמשביחה את הנכס
.או שכבר בעבר שולם היטל השבחה על התב"ע שמשביחה את הנכס גם אם הבניה לא בוצעה בפועל ואז מקבלים פטור מתשלום
.ח"כ התיק עובר לקבלת חשבון של אגרות בניה. את אגרות הבניה מחשבים לפי כל מ"ר מבוקש.גובה העלות משתנה ואינה קבועה
.הסכומים נעים בין 60 - 250 ₪ למ"ר תלוי בנסיבות הבקשה