תכנון מבני משרדים
טרם ההגעה למועד שלב הביצוע בחירת הקבלן המבצע הינו אחד הנושאים החשובים והיקרים. לרוב שאלת סוג הקבלן שייבחר תהיה עבור בניה פרטית. בין אם לבניה חדשה או אם לתוספת בניה או שיפוץ גדול. המושג "קבלן מפתח" נותן מענה לקבלן שלוקח על עצמו את כל העבודות הנדרשות עד סיומן כאשר הוא אחראי לכל העבודות האמורות להתבצע אם תחת העובדים שלו או תחת קבלני משנה שאותם הוא דואג להביא למקום. האפשרות הנוספת היא שמזמים העבודה ייפצל את העבודות בעצמו לקבלנים לפי תחום עיסוק. בחירה של קבלן שלד בנפרד, הבאה של חשמלאי לעבודות חשמל, הבאה של איש אינסטלציה עבור עבודות הסניטריות וקבלן גמרים עבור חיפוי הקירות בקרמיקה, טיח וצבע היכן שיידרש. לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות, ההמלצה העיקרית היא לעשות בדיקה מקדימה רצינית עבור הקבלן המועמד לשלב
.הביצוע ובהתאם להחליט איזו שיטת עדיפה יותר לפרויקט