תכנון מבני משרדים
תכנון אדריכלי אמור לכלול בתוכו עטפת שרותים אותה נותן האדריכל. מתחילת התכנון הראשוני, הכנת תוכניות, קבלת אישור הלקוח, ביצוע תוכנית הגשה (גרשמוקה), מסירת בקשה להיתר בועדה לתכנון, ליווי הבקשה עד לקבלת האישורים הנדרשים, קבלת היתר, הכנת תוכניות לביצוע, העברת תוכניות העבודה ליועצים, כניסה לביצוע להתחלת הבניה, פיקוח עליון בזמן הביצוע שלרוב יכלול 3-4 ביקורים, וביצוע סיום
.עבור מסירת העבודה למזמין
מעטפת התכנון האדריכלי לביצוע תכלול סט תוכניות אדריכלות מפורטת. ביצוע התאמה והעברה לקונסט' של הפרויקט. ביצוע תוכנית העמדה עבור מיקום תשתית ונקודות חשמל. ביצוע תוכנית העמדה עבור מיקום כלים סניטריים ומיקום של מערכות המיים. העמדה עבור
.תוכנית פיתוח של הבית או הבניין. על בסיס תוכניות אלו יודעים הקבלנים לבצע את הבניה