תכנון מבני משרדים
היתר "לשימוש חורג" לרוב בא לידי ביטוי בשתי צורות עיקריות - אחד זה כאשר רוצים לקחת מבנה שלפי התב"ע השימוש המותר בו זה מגורים ולהפוך אותו לבניין משרדים. מצב שני זה כאשר רוצים לקחת קרקע שהיעוד שלה זה שימוש לתעשיה ובמקום רוצים להקים מבנה שיש כאולם שמחות. בשני המקרים ניתן לבצע שינוי תב"ע עבור יעוד המבנה או יעוד הקרקע אך לרוב זה תהליך יקר וארוך מאד מול רשויות
.התכנון השונות. על כן ניתן לבצע בקשה קצרה יותר עבור שימוש חורג שתאפשר שינוי שימוש במבנה או בקרקע מאשר השימוש המותר
.הליך זה קצר יותר מבחינת זמן ובאופן יחסי ניתן מהר מאד להבין האם יהיה ניתן לקבל אישור לשימוש המבוקש
.היתר לשימוש חורג הינו לרוב ל-5 שנים וכל תקופת זמן כזו יידרש חידוש היתר בהתאם