תכנון מבני משרדים
בבתים משותפים ישנים עד 4 קומות לרוב לא ניתן למצוא מעלית. כיום ברוב רשויות התכנון ניתן לבצע תוספת מעלית לבניין קיים על ידי מספר הקלות בעניין. יש לוודא מול רשות התכנון העירונית כי אכן קיימת תב"ע שמאפשרת תוספת מעלית כחוק, בהמשך להגיש בקשה להיתר ואח"כ לבצע את תוספת המעלית. ההקלות לרוב מאפשרות הוספת המעלית מעבר לקווי הבניין המותרים. יש התחשבות רבה
.באופי עיצוב הבניין כדי שכן יתאפשר לשלב את המעלית לפעמים על ידי הגעה עד לקו המגרש