תכנון מבני משרדים
חלק מהתיקון 101 לחוק התכנון והבניה כולל בתוכו גם התיחסות לעבודות בניה אשר להן אין צורך בהיתר בניה בהליך הרגיל של הגשת בקשה להיתר. עיקר העבודות הן לתוספת פרגולה, צלחת לוין, מנועי מזגנים בחזית הבית, בנית גדרות, והוספת אנטנות. בכל זאת אין הדבר אומר שכעט ניתן לבנות ככל המתחשק, עדין יש צורך בהליך של רישום פעולת בניה בהתאם. אי לכך רצוי ומומלץ בטרם ביצוע פעולת תוספת בניה לקבל מידע תכנוני ראשוני מרשות התכונן המקומית כדי למנוע מצב של
.בניה "ללא היתר" שאח"כ עלולה לעלות ביוקר


.קישור לאתר משרד הפנים" - שאלות ותשובות בנוגע לעבודה הפטורה מהיתר בניה" -