תכנון מבני משרדים
אחת מהרחבות הדירות והבתים הנפוצות ביותר היא תוספת חדר יציאה לגג דירה. כאשר מדובר בדירת גג האפשרות להוסיץ חדר נוסף על הגג כחלק מהידרה הקיימת הינה אפשרות קלה וטובה עבור הדירה. מתקבל שטח מגורים בשטח של 23 מ"ר או 40 מ"ר בהתאם לתבע שחלה בנדון במקום המגורים. בבית משותף כאשר הגג מוצמד בטאבו לדירה הקיימת פעולה זו פשוטה יותר ואינה מחייבת הסכמה ישירה של בעלי הדירות בבניין. כאשר מדובר על גג משותף יש צורך בלפחות 66% הסכמה של בעלי הדירות בבניין תלוי אם שולם על הגג היטל השבחה או לא. בעיר תל אביב לדוגמא ברוב אזורי העיר חלה תבע ג' שמאפשרת תוספת 23 מ"ר על הגג. בשכונת בבלי בתל אביב אושרה תבע ג2 שמאפשרת בניה של 40 מ"ר על הגג. כיום מקדמת עירית תל אביב הרחבה ניכרת של תוכנית ג' כך שתאפשר ברוב אזורי העיר
.בניה בשטח של 40 מ"ר למגורים על הגג השטח. השטח המותר משתנה מעיר לעיר בהתאם לתבע שחלה בעניין