תכנון מבני משרדים
בטרם קנית חלקה/מגרש או בית פרטי הכולל הרחבות שלא מוסדרות בהיתר יש לבצע מספר בדיקות תכנוניות חשובות מאד
.בטרם ביצוע הקניה אחרת יכולה להגרם עוגמת נפש רבה לקונה