תכנון מבני משרדים
ברגע ההתקשרות עם אדריכל עבור תכנון בית פרטי מומלץ לבצע מספר פעולות ראשונות של הלקוח מול האדריכל שלו - תיאום ציפיות עבור רצונות הלקוח מול מה שניתן לבצע בשטח. הכנת פרוגראמה מסודרת של כל רצונות הלקוח מבחינת תוכן והרכב הבית. ממולץ שהלקוח יאסוף מספר תמונות שממחישות את השאיפות שלו מבחינת אופי עיצוב חוץ הבית ופנים הבית. בכך הלקוח נותן פתח לאדריכל עבר הבנת החזון של הלקוח וגורם לתהליך התכנון להיות יעיל ונעים יותר. נושא נוסף חשוב הינו הגדרת לוחות זמנים ויעדים
.עבור שלבי התכנון, הגשת התוכניות והרצון של הלקוח עבור הביצוע