תכנון מבני משרדים
אומנם רשויות התכנון פועלות על פי אותם כללים מטעם המדינה עבור הוצאת היתרי בניה אך בפועל יש להכיר את ועדות התכנון השונות ודרך פעולתן. כל ועדה מטפלת בתחומי תכנון שונים בהתאם לאופי המקום בו היא נמצאת - ועדות תכנון בתחומים חקלאיים שמתעסקות במשקים ונחלות חקלאיות או לחלופין ועדות תכנון עירוניות אשר מטפלות בבניה רוויה ובבניינים בתחום האורבני והעירוני. כאשר נגשים לתכנן מומלץ מאד לבצע ביקור רענון בועדה לתכנון לראות אם דברים השתנו בהרכב הועדה והאם יש להם דרישות חדשות בכדי לסייע
.לועדה לקדם את התוכנית המובקשת