תכנון מבני משרדים
כיום כאשר בעל משק חקלאי או נחלה מעוניין לבצע תוספת או הסדרה של הרחבה בניה מול רשויות התכנון התנאי הראשון לקבלת אישור הועדה הינו בכך שקודם כל תבוצע הסדרה כחוק של כל המשק החקלאי על כל המבנים אשר נמצאים עליו - מבני חקלאיים ובתי מגורים כאחד. על ידי קבלת שירותי תכנון אדריכלים נכונים ניתן להסדיר את רוב המצבים הקיימים במשקים או בנחלות על ידי פתיחת הליך תכנון מוסדר וחוקי אל מול רשויות התכנון. בכך נמנע מצב של קבלת צווי הריסה למבנים ובתים אשר קיימים ללא היתר ואשר אינם
.מוסדרים אל מול ועדות התכנון