תכנון מבני משרדים
ממד - מרחב מוגן דירתי הינו חדר מגורים בזמן שגרה אשר אמור לשמש כמקלט ליושבי הבית או הדירה בשעת חרום. כיום גודל מינימאלי עבור ממד הינו בשטח של 9 מר נטו. שטח הממד אינו נחשב במניין השטחים העיקריים של הבית או הבניין והוא מוגדר כסוג של שטח שרות כתוספת על השטחים המותרים לפי התבע החלה במקום. על כן ברוב הבתים המשותפים או הבתים הפרטיים בהם אין ממד ניתן
.להגיש בקשה להרחבה על ידי ניצול של שטחי בניה עבור ממד. יש לבדוק את אופן העמדה של המבנה במגרש ואת נושא קוי הבניין
.כיום יש רצון ותמיכה מצד הועדות לתכנון ופיקוד העורף לקדם תוספות של מרחבים מוגנים

להלן קישור למאמר שרשמתי בנושא
לחץ לקישור