תכנון מבני משרדים
תמא 38 הינה תוכנית ארצית אשר מאפשרת חיזוק ועיבוי מבנים כנגד רעידות אדמה על ידי הוספת אלמנטים מחזקים לבניין כגון עמודים וקורות בטון מסיביים. גם תוספות והרחבות בניה שניתן להוסיף כגון ממדים נחשבים לאלמנטים מחזקים ומקשיחים את הבניין. במסגרת התוכנית ניתן להוסיף מעלית ולחדש את הבניין. לכל דירה קיימת ניתן להוסיף שטח מגורים של עד 25 מר. תנאי הסף עבור מימוש התוכנית הוא קבלת היתר לבניין לפני שנת 1980 ואישור הנדסי שאכן הוא לא עומד בתקנים נגד רעידות אדמה. הליך המימון של פרויקט כזה
.הוא על ידי הוספת דירות חדשות במבנה שמכירתן תממן את הליך החיזוק והחידוש של המבנה