תכנון מבני משרדים
באופן עקרוני כיום ניתן על תקנות "צו השעה" לבצע פיצול דירה כחוק. רוב רשויות התכנון לא אוהבות את נושא פיצול הדירות כחוק
.מאחר והוא יוצר עומס על תשתיות קיימות כגון מקומות חניה חסרים, תוספת דיירים במבנים ודירות קטנות
.עדין זה לא מונע הגשה של תוכנית כחוק לרשות התכנון בניסיון להצדיק פיצול דירה